معنی کوشک

کوشک
معادل ابجد

کوشک در معادل ابجد

کوشک
 • 346
حل جدول

کوشک در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

کوشک در مترادف و متضاد زبان فارسی

 • بارو، حصار، صرح، قصر، قلعه، کاخ، کوت،

  (متضاد) کوخ
فرهنگ معین

کوشک در فرهنگ معین

 • (شْ) (اِ.) خانه بزرگی در میان یک باغ، کاخ تابستانی.
لغت نامه دهخدا

کوشک در لغت نامه دهخدا

 • کوشک. [ش َ] (ص) به معنی کوچک باشد. (برهان). کوچک و خرد. (ناظم الاطباء). کوچک. (فرهنگ فارسی معین). || مردم کوچک اندام را نیز گویند و معرب آن قوشق است. (برهان). مردم کوچک اندام. (ناظم الاطباء). توضیح بیشتر ...
 • کوشک. (اِ) بنای بلند را گویند و به عربی قصر. (برهان). قصر و هر بنای رفیع بلند و بارگاه و سرای عالی. (ناظم الاطباء). بنای مرتفع و عالی. قصر. کاخ. کوشه. گوشک. (فرهنگ فارسی معین). پهلوی کوشک کردی کشک. (کلاه فرنگی بالای بنا، اطاق تابستانی). معرب آن جوسق. (از حاشیه ٔ برهان چ معین): و آنجا [به سمنگان] کوههاست از سنگ سپید چون رخام و اندر وی خانه ها کنده است و مجلسها و کوشکها و بتخانه هاست و آخر اسبان با همه آلتی که مر کوشکها را بباید. توضیح بیشتر ...
 • کوشک. (اِخ) دهی از دهستان فشافویه که در بخش ری شهرستان تهران واقع است و 360 تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 1). توضیح بیشتر ...
 • کوشک. (اِخ) دهی از دهستان رودبار که در بخش معلم کلایه ٔ شهرستان قزوین واقع است و 451 تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 1). توضیح بیشتر ...
 • کوشک. (اِخ) دهی از دهستان حومه ٔ بخش رودبار که در شهرستان رشت واقع است و 276 تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 2). توضیح بیشتر ...
 • کوشک. (اِخ) دهی از بخش آبدانان شهرستان ایلام است و 116 تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 5). توضیح بیشتر ...
 • کوشک. (اِخ) دهی از دهستان کاغه که در بخش دورود شهرستان بروجرد واقع است و 189 تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 6). توضیح بیشتر ...
 • کوشک. (اِخ) دهی از دهستان دره صیدی که در بخش اشترینان شهرستان بروجرد واقع است و 155 تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 6). توضیح بیشتر ...
 • کوشک. (اِخ) دهی از دهستان باغ ملک که در بخش جانگی گرمسیر شهرستان اهواز واقع است و 150 تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 6). توضیح بیشتر ...
 • کوشک. (اِخ) دهی از دهستان طیبی سرحدی که در بخش کهکیلویه ٔ شهرستان بهبهان واقع است و 100 تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 6). توضیح بیشتر ...
 • کوشک. (اِخ) دهی از دهستان رستم که در بخش فهلیان و ممسنی شهرستان کازرون واقع است و 105 تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 7). توضیح بیشتر ...
 • کوشک. (اِخ) دهی از دهستان تراکمه که در بخش کنگان شهرستان بوشهر واقع است و 148 تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 7). توضیح بیشتر ...
 • کوشک. (اِخ) دهی از دهستان توابعارسنجان که در بخش زرقان شهرستان شیراز واقع است و 247 تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 7). توضیح بیشتر ...
 • کوشک. (اِخ) دهی از دهستان کربال که در بخش زرقان شهرستان شیراز واقع است و 382 تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 7). توضیح بیشتر ...
 • کوشک. (اِخ) ده مرکزی دهستان کوشک که در بخش بافت شهرستان سیرجان واقع است و 333 تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 8). توضیح بیشتر ...
 • کوشک. (اِخ) دهی از دهستان عشق آباد که در بخش فدیشه ٔ شهرستان نیشابور واقع است و 202 تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 9). توضیح بیشتر ...
 • کوشک. (اِخ) دهی از دهستان ماربین که در بخش سده ٔ شهرستان اصفهان واقع است و 2553 تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 10). توضیح بیشتر ...
 • کوشک. (اِخ) یکی از دهستانهای بخش زرند شهرستان سیرجان است. این دهستان در جنوب خاوری بافت واقع و حدود آن به شرح زیر است: از طرف شمال به دهستان بزنجان و از خاور به دهستان اسفندقه، از جنوب به دهستان سیاه کوه و از باختر به دهستان ده سرد محدود است. موقعیت طبیعی آن: کوهستانی و هوای آن سردسیر است محصول عمده ٔ آن غلات، میوه و لبنیات و شغل اهالی زراعت و گله داری است. این دهستان از 35 آبادی بزرگ و کوچک تشکیل شده و جمعیت آن در حدود 1700 تن است. توضیح بیشتر ...
 • کوشک. (اِخ) ازشهرهای بالس است که ناحیتی [از نواحی حدود خراسان و شهرهای وی] است اندر میان بیابان. و مستقر امیرشهر کوشک است. (از حدود العالم چ دانشگاه ص 104). توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

کوشک در فرهنگ عمید

 • بنای مرتفع،
  عمارت عالی در خارج شهر که اطراف آن باغ یا کشتزار باشد، کوشه،. توضیح بیشتر ...
فارسی به انگلیسی

کوشک در فارسی به انگلیسی

فارسی به عربی

کوشک در فارسی به عربی

نام های ایرانی

کوشک در نام های ایرانی

 • دخترانه، قصر، کاخ، نام دختر ایرج پسر فریدون پادشاه پیشدادی
تعبیر خواب

کوشک در تعبیر خواب


 • اگر بیند در کوشکی رفت، دلیل مال و خواسته است. خاصه آن کوشک را از خشت خام و گِل ساخته بیند. اگر کوشک را از گچ و آجر و سنگ ساخته بیند، دلیل مال است اما دردین نقصان بود. - محمد بن سیرین. توضیح بیشتر ...

 • اگر در خواب بیند کوشک او خراب شد، دلیل بر تلف مال است. اگر بیند آتش در کوشک افتاد، دلیل است پادشاه مال او مصادره کند. - اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی. توضیح بیشتر ...
 • دیدن کوشک در خواب هفت وجه است.

  اول: نعمت.

  دوم: ولایت و فرمانروایی.

  سوم: مرتبت و منزلت.

  چهارم: ریاست.

  پنجم: بزرگواری.

  ششم: پادشاهی.

  هفتم: آرامش کاری (آرامش و آسایش). - امام جعفر صادق علیه السلام. توضیح بیشتر ...
گویش مازندرانی

کوشک در گویش مازندرانی

 • قارچی بر روی تنه ی درخت
فرهنگ فارسی هوشیار

کوشک در فرهنگ فارسی هوشیار

 • کوچک و خرد، مردم کوچک اندام قصر و هر بنای رفیع و بلند و بارگاه و سرای عالی، کاخ، بنای مرتفع و عالی (صفت) کوچک، کوچک اندام. (اسم) بنای مرتفع و عالی قصر کاخ: در پای کوه دماوند که پادشاه ارغون در آن موضع کوشکی ساخته است و حالیا بکوشک ارغون معروفست، قلعه حصار. توضیح بیشتر ...
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید