معنی کلسیم

کلسیم
معادل ابجد

کلسیم در معادل ابجد

کلسیم
  • 160
حل جدول

کلسیم در حل جدول

  • عنصر شماره 20
  • در متابولیسم آهن بدن موثر است
  • عنصر استحکام بخش استخوان
فرهنگ معین

کلسیم در فرهنگ معین

  • (کَ یُ) [فر. ] (اِ. ) عنصری است با علامت شیمیایی CU، نرم و محلول در آب. در طبیعت به صورت سنگ های آهکی و مرمر وجود دارد این عنصر ماده اصلی سازنده استخوان، دندان، برگ درختان و صدف است. توضیح بیشتر ...
لغت نامه دهخدا

کلسیم در لغت نامه دهخدا

  • کلسیم. [ک َ ی ُ] (فرانسوی، اِ) در اصطلاح علم شیمی، فلزی است دو ظرفیتی که اکثر املاحش غیر محلولند. این فلز در طبیعت به صورت گچ و مرمر و گل سفید فراوان است و اغلب آن را از تجزیه ٔ الکتریکی کلرور دو کلسیم بدست می آورند. این فلز از سرب نرمتر ولی از سدیم سخت تر است و در هوا فاسد می شود و به همین جهت آن را در نفت یا روغن نگاه می دارند. با اکسیژن و کلر و گوگرد بشدت ترکیب می شود و مانند سدیم آب را تجزیه می کند و ئیدرات کلسیم می دهد. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

کلسیم در فرهنگ عمید

  • عنصر فلزی سفیدرنگ با جلای فلزی، و نرم که در طبیعت به‌صورت آهک وجود دارد و وجود آن در بدن برای رشد و استحکام استخوان‌ها لازم است،. توضیح بیشتر ...
فارسی به عربی

کلسیم در فارسی به عربی

فرهنگ فارسی هوشیار

کلسیم در فرهنگ فارسی هوشیار

  • فلزی است دو ظرفیتی که اکثراً املاحش غیر محلولند، این فلز در طبیعت بصورت گچ و مرمر و گل سفید فراوان است و اغلب آنرا از تجزیه الکتریکی کلرور دو کلسیم بدست میاورند. توضیح بیشتر ...
فارسی به آلمانی

کلسیم در فارسی به آلمانی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید