معنی کراتین

فارسی به انگلیسی

فرهنگ فارسی هوشیار

کراتین

انگلیسی از یونانی به آرش شاخ شاخین (اسم) عنکبوت: } مثل آنان که بدون خدای دوستان و معبودان گیرند از اصنام چون مثل کراتین است. . . ‎{ (تفسیر ابوالفتوح)

لغت نامه دهخدا

کراتین

کراتین. [ک َ / ک َرْ را] (اِ) عنکبوت. کراتن. (فرهنگ فارسی معین): مثل آنان که بدون خدای دوستان و معبودان گیرند از اصنام چون مثل کراتین است. (تفسیر ابوالفتوح از فرهنگ فارسی معین). رجوع به عنکبوت و کراتن شود.

انگلیسی به فارسی

Keratine

کراتین


Keratin

کراتین

کراتین - پروتئین اصلی پشم


keratin

کراتین

واژه پیشنهادی

مترادف و متضاد زبان فارسی

عنکبوت

تارتن، تارتنک، تارتنه، کارتنک، کارتنه، کراتین

معادل ابجد

کراتین

681

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری