معنی کارکرده

کارکرده
معادل ابجد

کارکرده در معادل ابجد

کارکرده
 • 450
حل جدول

کارکرده در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

کارکرده در مترادف و متضاد زبان فارسی

فرهنگ معین

کارکرده در فرهنگ معین

 • کارآزموده، باتجربه، کهنه، فرسوده. [خوانش: (کَ دِ) (ص مف.)]
لغت نامه دهخدا

کارکرده در لغت نامه دهخدا

 • کارکرده. [ک َ دَ / دِ] (ن مف مرکب) کارآزموده. جهاندیده. کارآزمون. مجرب:
  ز لشکر گزین کرد پس بخردان
  جهاندیده و کارکرده ردان.
  فردوسی.
  چنین گفت بهرام کای مهتران
  جهاندیده و کارکرده سران.
  فردوسی.
  جهاندیده وکارکرده دو مرد
  برفتند و جستند جای نبرد.
  فردوسی.
  || جنگ دیده. نبرد آزموده:
  بیاورد لشکر ده و دو هزار
  جهاندیده و کارکرده سوار.
  فردوسی.
  || مستعمل. معمول. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

کارکرده در فرهنگ عمید

 • مستعمل، کهنه، فرسوده،
  [قدیمی] کارآزموده، کاردیده، مجرب: جهان‌دیده و کارکرده دو مرد/ برفتند و جستند جای نبرد (فردوسی۴: ۱۲۰۴)،. توضیح بیشتر ...
فارسی به انگلیسی

کارکرده در فارسی به انگلیسی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید