معنی کابینه

کابینه
معادل ابجد

کابینه در معادل ابجد

کابینه
  • 88
حل جدول

کابینه در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

کابینه در مترادف و متضاد زبان فارسی

  • دولت، هیئت‌دولت، دفتر، آبریزگاه
فرهنگ معین

کابینه در فرهنگ معین

  • دفتر، اتاق کار، مجموع وزیران یک دولت. [خوانش: (نِ) [فر. ] (اِ. )]. توضیح بیشتر ...
لغت نامه دهخدا

کابینه در لغت نامه دهخدا

  • کابینه. [ن ِ] (فرانسوی، اِ) اطاق دفتر. دفتر. || هیئت وزیران. مجموع وزراء. دولت. || مستراح. مبال (در تداول). به هر سه معنی در فارسی مستعمل است. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

کابینه در فرهنگ عمید

  • هیئت دولت، هیئت وزیران،
فارسی به انگلیسی

کابینه در فارسی به انگلیسی

فارسی به ترکی

کابینه در فارسی به ترکی

فارسی به عربی

کابینه در فارسی به عربی

ترکی به فارسی

کابینه در ترکی به فارسی

فرهنگ فارسی هوشیار

کابینه در فرهنگ فارسی هوشیار

  • هیئت وزیران، مجموع وزیران، دولت
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید