معنی کابینه

فارسی به انگلیسی

فارسی به ترکی

ترکی به فارسی

کابینه

کابینه

لغت نامه دهخدا

کابینه

کابینه. [ن ِ] (فرانسوی، اِ) اطاق دفتر. دفتر. || هیئت وزیران. مجموع وزراء. دولت. || مستراح. مبال (در تداول). به هر سه معنی در فارسی مستعمل است.

فرهنگ عمید

کابینه

هیئت دولت، هیئت وزیران،

فرهنگ فارسی هوشیار

کابینه

هیئت وزیران، مجموع وزیران، دولت


ترمیم کابینه

فراش بیختش

فرهنگ معین

کابینه

دفتر، اتاق کار، مجموع وزیران یک دولت. [خوانش: (نِ) [فر.] (اِ.)]

حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

کابینه

دولت، هیئت‌دولت، دفتر، آبریزگاه

فارسی به عربی

کابینه

الحکومه


تشکیل کابینه

تألیف الحکومه


بحران کابینه

الأزمه الوزاریه


ترمیم کابینه

تعدیل الحکومه، التعدیل الوزاری


استعفای کابینه

إستقاله الحکومه

معادل ابجد

کابینه

88

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری