معنی کابینه در فرهنگ لغات ها (دهخدا،معین و ... ) + سایر منابع اطلاعاتی

لغت نامه دهخدا

کابینه. [ن ِ] (فرانسوی، اِ) اطاق دفتر. دفتر. || هیئت وزیران. مجموع وزراء. دولت. || مستراح. مبال (در تداول). به هر سه معنی در فارسی مستعمل است.

فرهنگ معین

دفتر، اتاق کار، مجموع وزیران یک دولت. [خوانش: (نِ) [فر.] (اِ.)]

فرهنگ عمید

هیئت دولت، هیئت وزیران،

حل جدول

هیئت دولت

مترادف و متضاد زبان فارسی

دولت، هیئت‌دولت، دفتر، آبریزگاه

فرهنگ فارسی هوشیار

هیئت وزیران، مجموع وزیران، دولت

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری
تصاویر