معنی چنته

چنته
معادل ابجد

چنته در معادل ابجد

چنته
 • 458
حل جدول

چنته در حل جدول

 • کیسه و توبره
مترادف و متضاد زبان فارسی

چنته در مترادف و متضاد زبان فارسی

فرهنگ معین

چنته در فرهنگ معین

 • (چِ تِ) (اِ. ) کیسه ای که درویشان و شکارچیان با خود دارند و در آن توشه و لوازم خود را می گذارند. توضیح بیشتر ...
لغت نامه دهخدا

چنته در لغت نامه دهخدا

 • چنته. [چ َ ت َ / ت ِ] (اِ) کیسه ٔ چرمین درویشان که در آن حشیش و چرس و بنگ و آلات کشیدن آن حمل کنند. توبره ٔ کوچک درویشان که در آن چرس و چیزهای دیگر بردارند. توشه دان درویشان. خرجین گونه ای درویشان را که معمولاً از جنس قالی و قالیچه بشکل کیسه ای دوخته اطراف آن را چرمدوزی کنند و از گردن آویزند و چیزهای خرد و ریز درون آن گذارند.
  - امثال:
  فلان کس چنته اش خالی است یا چیزی در چنته ندارد، یعنی بی مایه و بی سواد است. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

چنته در فرهنگ عمید

 • کیسه،
  توبره،
  کیسه‌ای که درویشان و شکارچیان با خود برمی‌دارند و در آن توشه یا اسباب‌ کار خود را می‌گذارند،
  [مجاز] اطلاعات، دانش ذهنی،. توضیح بیشتر ...
فارسی به انگلیسی

چنته در فارسی به انگلیسی

فارسی به ترکی

چنته در فارسی به ترکی

فارسی به عربی

چنته در فارسی به عربی

گویش مازندرانی

چنته در گویش مازندرانی

 • چندتا
 • کیسه ی چرمین که گاه روی آن پوششی از نوع قالیچه دوزند
فرهنگ فارسی هوشیار

چنته در فرهنگ فارسی هوشیار

 • توبره کوچک درویشان که درآن چرس و چیزهای دیرگر بردارند، توشه دان درویشان، کنایه از معلومات باطنی افراد. توضیح بیشتر ...
فارسی به آلمانی

چنته در فارسی به آلمانی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید
قافیه