معنی چاپارخانه

چاپارخانه
معادل ابجد

چاپارخانه در معادل ابجد

چاپارخانه
  • 863
حل جدول

چاپارخانه در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

چاپارخانه در مترادف و متضاد زبان فارسی

فرهنگ معین

چاپارخانه در فرهنگ معین

  • (نِ) [تر - فا.] (اِ.) پستخانه.
لغت نامه دهخدا

چاپارخانه در لغت نامه دهخدا

  • چاپارخانه. [ن َ / ن ِ] (اِ مرکب) پستخانه. چپرخانه. ایستگاه: «دولت هخامنشی علاوه بر اینکه اهمیت زیاد براهها میداد، در دفعه ٔ اولی چاپارخانه هائی تأسیس کرد. هرودوت گوید، که واحد مقیاس راهها پرسنگ است و بمسافت هر چهار پرسنگ منزلی تهیه شده موسوم بایستگاه، در این منازل میهمانخانه های خوب بنا و دایر گردیده. در سرحد ایالات و نیز در آن جایی که ایالت بابل بکویر منتهی میشود، قلعه هائی ساخته اند، که ساخلو دارد. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

چاپارخانه در فرهنگ عمید

  • پست، پست‌خانه، ادارۀ پست،
فارسی به انگلیسی

چاپارخانه در فارسی به انگلیسی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید
عبارت های مشابه