معنی چارپایان باربر

حل جدول

چارپایان باربر

دواب


چارپایان

دواب

بهایم

ستور، بهائم، دواب


علوفه چارپایان

واش

تعبیر خواب

باربر

تعبیر خواب باربر 1ـ دیدن باربر در خواب، علامت بدشانسی و روبرو شدن با حوادث تلخ است. 2ـ اگر خواب ببینید خودتان باربر هستید، نشانه آن است که به محیطهایی فقیرانه پا خواهید گذاشت. 3ـ استخدام باربر در خواب، علامت آن است که از هر موقعیتی به نفع خود بهره می برید. 4ـ اخراج کردن باربر در خواب، علامت آن است که مورد اتهامات زننده ای قرار می گیرید. -

لغت نامه دهخدا

باربر

باربر. [ب َ] (نف مرکب) حمال و فعله و مزدور. (ناظم الاطباء). بارکش. آنکه بار برد. حامل. باربردار:
خری دید پوینده و باربر
توانا و زورآور و کارگر.
سعدی (بوستان).
و باتفاق خر باربر به که شیر مردم در. (گلستان).
رجوع به شعوری ج 1 ورق 161 شود. || ستور باری. || گمراهی. (ناظم الاطباء). این معنی برای این لغت قیاساً نادرست مینماید و مأخذ ناظم الاطباء هم معلوم نشد.

مترادف و متضاد زبان فارسی

باربر

بارکش، باری، حمال

فارسی به ایتالیایی

باربر

facchino

فرهنگ معین

باربر

(بَ) (ص فا. اِمر.) باربرنده، حمال.

فرهنگ عمید

باربر

کسی که بار بر پشت خود حمل می‌کند، حمال،

فارسی به انگلیسی

باربر

Dolly, Porter, Trucker

فارسی به عربی

باربر

حمال، مساند

فرهنگ فارسی هوشیار

باربر

حمال

فارسی به آلمانی

باربر

Gepäckträger (m), Pförtner (m), Portier (m), Finanzierer [noun], Unterstuetzer [noun]

معادل ابجد

چارپایان باربر

673

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری