معنی پیکانه

پیکانه
معادل ابجد

پیکانه در معادل ابجد

پیکانه
  • 88
حل جدول

پیکانه در حل جدول

لغت نامه دهخدا

پیکانه در لغت نامه دهخدا

  • پیکانه. [پ َ / پ ِ ن َ / ن ِ] (اِ) پیکان. (فرهنگ نظام).

فرهنگ عمید

پیکانه در فرهنگ عمید

فرهنگ فارسی هوشیار

پیکانه در فرهنگ فارسی هوشیار

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید