معنی پیوسته

پیوسته
معادل ابجد

پیوسته در معادل ابجد

پیوسته
 • 483
حل جدول

پیوسته در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

پیوسته در مترادف و متضاد زبان فارسی

 • دایماً، دمادم، علی‌الاتصال، علی‌الدوام، لاینقطع، متصل، متوالی، مدام، مداوم، مستدام، مستمر، ملحق، منسجم، هموار، همواره، همیشه،
  (متضاد) ابداً، هرگز، هیچگاه، هیچوقت،
  (متضاد) گسسته. توضیح بیشتر ...
فرهنگ معین

پیوسته در فرهنگ معین

 • (ص مف. ) وصل شده، به هم بسته، مقرب، ندیم، (ق. ) همیشه، مدام. [خوانش: (پِ وَ تَ یا تِ)]. توضیح بیشتر ...
لغت نامه دهخدا

پیوسته در لغت نامه دهخدا

 • پیوسته. [پ َ / پ ِ وَ ت َ / ت ِ] (ن مف) متصل. ملصق. بهم بسته. بلافصل. بی فاصله ٔ مکانی. پیوندکرده شده. موصول. مرصوص. مربوط. ملتصق. بیکدیگر دوسیده. ملحق. لاحق. ملحق شده: جنیانجکث، قصبه ٔ تغزغز است. و مستقر ملک است و بحدود چین پیوسته است. و حدودش (حدود ایلاق) بفرغانه و چذغل و چاچ و رود خشرت پیوسته است. (حدود العالم).
  بزرگیش با کوه پیوسته باد
  دل بدسگالان او خسته باد.
  فردوسی.
  خوابین که ناحیت است از غور پیوسته به بست و زمین داور. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

پیوسته در فرهنگ عمید

 • به‌هم‌رسیده، به‌هم‌چسبیده، پیوندکرده‌شده،
  (قید) همیشه، دائم،. توضیح بیشتر ...
فارسی به انگلیسی

پیوسته در فارسی به انگلیسی

 • Always, Ceaseless, Ceaselessly, Connected, Constant, Continual, Continuous, Continuously, Endless, Ever, Nonstop, Incessant, Round-The-Clock, Jointly, Steady, Perpetual, Solid, Steadily. توضیح بیشتر ...
فارسی به عربی

پیوسته در فارسی به عربی

 • ابدی، الی ابد، بعیدا، دائما، ضد، متحالف، متزوج، متصل، مستمر
فرهنگ فارسی هوشیار

پیوسته در فرهنگ فارسی هوشیار

 • (اسم) متصل بهم بسته بلافصل ملحق لاحق مقابل گسسته گسیخته جنیانجکث قصبه تغزغزست. و مستقر ملک است و بحدود چین پیوسته است. توضیح فرهنگستان این کلمه را بمعنی متصل برگزیده، دایم همیشه مدام همواره لاینقطع: کسی است که پیوسته با تو بود. از جان عشق و دولت رندان پاکباز پیوسته صدر مصطبه ها بود مسکنم. (حافظ) ‎-3 (صفت اسم) خویش خویشاوند نزدیک قریب. جمع: پیوستگان: کس فرستاد و عبدالملک و حبیب و مروان برادران یزید بن مهلب بودند همه بیاوردند و بند کردندو آن کسان نیز که پیوسته او بودند. توضیح بیشتر ...
فارسی به آلمانی

پیوسته در فارسی به آلمانی

واژه پیشنهادی

پیوسته در واژه پیشنهادی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید