معنی پیوسته به انگلیسی و سایر زبان ها

فارسی به انگلیسی

Always, Ceaseless, Ceaselessly, Connected, Constant, Continual, Continuous, Continuously, Endless, Ever, Nonstop, Incessant, Round-The-Clock, Jointly, Steady, Perpetual, Solid, Steadily

فارسی به عربی

ابدی، الی ابد، بعیدا، دائما، ضد، متحالف، متزوج، متصل، مستمر

فارسی به آلمانی

Befestigt, Fügte an, Für immer, Gegen, Heiratete, Immer, Verheiratet, Wider

پیشنهادات کاربران

مادام

همیشه، همواره، مدام، دائم، دائما، یکریز، یکسر

هماره

مداوم، متصل

لاینقطع

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری
تصاویر