معنی پگاه

پگاه
معادل ابجد

پگاه در معادل ابجد

پگاه
 • 28
حل جدول

پگاه در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

پگاه در مترادف و متضاد زبان فارسی

 • بامداد، سپیده‌دم، سحر، صبح، صبحدم، فجر، فلق، زود،
  (متضاد) دیر. توضیح بیشتر ...
فرهنگ معین

پگاه در فرهنگ معین

 • صبح زود، زود. [خوانش: (پِ) (ق مر.)]
لغت نامه دهخدا

پگاه در لغت نامه دهخدا

 • پگاه. [پ َ / پ ِ] (اِ مرکب، ق مرکب) بگاه. سخت زود. زود (بامداد). سپیده دم. سفیده ٔ صبح. صبح زود. صبح نخستین. صبح صادق. سَحر. سرگاه. بَکر. بُکرَه. فجر. عُجسَه. غدوه. غداه. غدیّه. (منتهی الارب):
  سپهبدش را گفت [خاقان چین] فردا پگاه
  بخواه از همه پادشاهی سپاه.
  دقیقی.
  ببود آن شب و بامدادن پگاه
  گرانمایگان برگرفتند راه.
  فردوسی.
  چو شب روز شد بامدادان پگاه
  تبیره برآمد ز درگاه شاه.
  فردوسی.
  ببود آن شب و بامداد پگاه
  بپرسش بیامد بدرگاه شاه. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

پگاه در فرهنگ عمید

 • صبح زود، سحر،

  (قید) هنگام سحر،
فارسی به انگلیسی

پگاه در فارسی به انگلیسی

نام های ایرانی

پگاه در نام های ایرانی

 • دخترانه، سپیده دم، سپیده دم، صبح زود
فرهنگ فارسی هوشیار

پگاه در فرهنگ فارسی هوشیار

فرهنگ پهلوی

پگاه در فرهنگ پهلوی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید