معنی پوشیدگی

پوشیدگی
معادل ابجد

پوشیدگی در معادل ابجد

پوشیدگی
 • 352
حل جدول

پوشیدگی در حل جدول

فرهنگ معین

پوشیدگی در فرهنگ معین

 • حالت هر چیز پوشیده، ابهام. [خوانش: (دِ) (حامص.)]
لغت نامه دهخدا

پوشیدگی در لغت نامه دهخدا

 • پوشیدگی. [دَ/ دِ] (حامص) حالت و چگونگی پوشیده. مستوری. مستوربودن. ستر. خفاء. استتار. خفیه. (دهار). احتجاب. کسوف. غماء. (دهار). خافیه. (منتهی الارب):
  سه دیگر که بالا و رویش بود
  بپوشیدگی نیز خویش بود.
  فردوسی.
  || ابهام. التباس. قذحمه. و فی المثل صرحت بقذحمه، ای وضحت القصه بعدالتباس. (منتهی الارب). تشابه، شبهه؛ پوشیدگی کار و مانند آن. (منتهی الارب). غشاوه؛ پوشیدگی چشم. اشکال، پوشیده شدن امر. (منتهی الارب). توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

پوشیدگی در فرهنگ عمید

 • حالت هرچیز پوشیده،

  مستوری،
فارسی به عربی

پوشیدگی در فارسی به عربی

فرهنگ فارسی هوشیار

پوشیدگی در فرهنگ فارسی هوشیار

 • کیفیت و حالت پوشیده، مستوری مستور بودن خفا، ابهام التباس شبهه. توضیح بیشتر ...
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید