معنی پناه جستن

پناه جستن
معادل ابجد

پناه جستن در معادل ابجد

پناه جستن
  • 571
حل جدول

پناه جستن در حل جدول

لغت نامه دهخدا

پناه جستن در لغت نامه دهخدا

  • پناه جستن. [پ َ ج ُ ت َ] (مص مرکب) (پناه بردن و پناه خواستن) پناهیدن. عوذ. استعاذه. استظلال: فَزَع َ الیه، پناه جست. عقل، پناه جستن بکسی. عقول، پناه جستن بکسی. (منتهی الارب). توضیح بیشتر ...
فارسی به انگلیسی

پناه جستن در فارسی به انگلیسی

فرهنگ فارسی هوشیار

پناه جستن در فرهنگ فارسی هوشیار

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید