معنی پرّانه

پرّانه
معادل ابجد

پرّانه در معادل ابجد

پرّانه
  • 258
حل جدول

پرّانه در حل جدول

لغت نامه دهخدا

پرّانه در لغت نامه دهخدا

  • پرانه. [پ َ ن َ] (اِخ) شهری است. (لغت نامه ٔ اسدی) (صحاح الفرس). نام شهری و مدینه ای است نامعلوم. (برهان). و ظاهراً شهری است به ماوراءالنهر:
    سپه کشید چه از تازی و چه از بلغار
    چه از پرانه چه از اوزگند و از فاراب.
    عنصری (از فرهنگ اسدی). توضیح بیشتر ...
فارسی به انگلیسی

پرّانه در فارسی به انگلیسی

واژه پیشنهادی

پرّانه در واژه پیشنهادی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید