معنی پایانه

پایانه
معادل ابجد

پایانه در معادل ابجد

پایانه
  • 69
حل جدول

پایانه در حل جدول

فرهنگ معین

پایانه در فرهنگ معین

  • (نِ) (اِ.) نک ترمینال.
فارسی به انگلیسی

پایانه در فارسی به انگلیسی

فارسی به عربی

پایانه در فارسی به عربی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید