معنی پایان

پایان
معادل ابجد

پایان در معادل ابجد

پایان
 • 64
حل جدول

پایان در حل جدول

 • ته، عاقبت، آخر، تمام، خاتمه، عاقبت الامر، غایت، فرجام، منتها، نهایت

  فرجام

  آخر، انتها
  . توضیح بیشتر ...
مترادف و متضاد زبان فارسی

پایان در مترادف و متضاد زبان فارسی

 • آخر، اختتام، انتها، انجام، انقضا، تکمیل، تمام، خاتمه، ختم، عاقبت‌الامر، عاقبت، غایت، فرجام، منتها، نهایت،
  (متضاد) اول. توضیح بیشتر ...
فرهنگ معین

پایان در فرهنگ معین

 • آخر هر چیز، نهایت، انتها. [خوانش: (اِ.)]
لغت نامه دهخدا

پایان در لغت نامه دهخدا

 • پایان. (اِ) آخر و انتها و نهایت و کرانه ٔ هرچیز. (برهان). غایت. کران. اَمَد. اَجَل. عاقبت. فرجام. قُصاری. (دهار). سرانجام. انجام. مُدیه. مُدی. منتهی. تَک. تَه. قعر. خاتمه. اختتام. ختم. غِب ّ. مَغبّه. (منتهی الارب). آخر کار. عاقبت کار. پایان کار. پس کار:
  آزادگی آموخته زو طریق
  رادی گرفته زو رسوم و سنن.
  و آزادگان را برکشیده ز چاه
  چاهی که پایانش نیابد رسن.
  فرخی.
  چون بپایان رسید باز بنوشت. (تاریخ بیهقی). توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

پایان در فرهنگ عمید

 • نقطه یا لحظۀ اتمام چیزی، نهایت، انتها،
  بخش آخری هرچیز،
  [قدیمی] بخش پایینی هر چیز: سخن نیز نشنید و نامه نخواند / مرا پیش تختش به پایان نشاند (فردوسی: ۲/۳۴۱)،. توضیح بیشتر ...
فارسی به انگلیسی

پایان در فارسی به انگلیسی

 • Breakup, Close, Closure, Completion, Conclusion, End, Ending, Expiration, Expiry, Extremity, Finis, Finish, Issue, Kibosh, Last, Period, Stop, Surcease, Tag, Tail End, Terminal, Termination, Terminus, Windup, Wrap-Up. توضیح بیشتر ...
فارسی به ترکی

پایان در فارسی به ترکی

فارسی به عربی

پایان در فارسی به عربی

 • اثمار، استنتاج، انهاء، تکمله، توقف، حد، فتره، نقطه، نهایه
فرهنگ فارسی هوشیار

پایان در فرهنگ فارسی هوشیار

 • آخر، تنها، غایت، کران، فرجام، عاقبت، سرانجام، منتهی، ته
فارسی به ایتالیایی

پایان در فارسی به ایتالیایی

فارسی به آلمانی

پایان در فارسی به آلمانی

 • Abschluß (m), Beschluß (m), Entschluss (m), Rückschluß (m), Schluss (m), Abschnitt (m), Begrenzen, Beschränken, Grenze (f), Höchstgrenze (f), Obergrenze (f), Periode (f), Punkt (m), Zeitraum (m). توضیح بیشتر ...
واژه پیشنهادی

پایان در واژه پیشنهادی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید