معنی پایان به انگلیسی و سایر زبان ها

فارسی به انگلیسی

Breakup, Close, Closure, Completion, Conclusion, End, Ending, Expiration, Expiry, Extremity, Finis, Finish, Issue, Kibosh, Last, Period, Stop, Surcease, Tag, Tail End, Terminal, Termination, Terminus, Windup, Wrap-Up

فارسی به ترکی

son

فارسی به عربی

اثمار، استنتاج، انهاء، تکمله، توقف، حد، فتره، نقطه، نهایه

فارسی به ایتالیایی

limite

traguardo

fine

فارسی به آلمانی

Abschluß (m), Beschluß (m), Entschluss (m), Rückschluß (m), Schluss (m), Abschnitt (m), Begrenzen, Beschränken, Grenze (f), Höchstgrenze (f), Obergrenze (f), Periode (f), Punkt (m), Zeitraum (m)

پیشنهادات کاربران

ختام

خاتم

انجام، سرانجام، ختم

کرانه

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری
تصاویر