معنی پاره کردن

پاره کردن
معادل ابجد

پاره کردن در معادل ابجد

پاره کردن
  • 482
حل جدول

پاره کردن در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

پاره کردن در مترادف و متضاد زبان فارسی

  • جردادن، دریدن، شکافتن، قطع کردن، گسستن، گسیختن
فارسی به انگلیسی

پاره کردن در فارسی به انگلیسی

فارسی به ترکی

پاره کردن در فارسی به ترکی

فارسی به عربی

پاره کردن در فارسی به عربی

  • تمزق، دمعه، عصاره، قصاصه، قطع، مزق
فرهنگ فارسی هوشیار

پاره کردن در فرهنگ فارسی هوشیار

  • (مصدر) از هم دریدن شکافتن بریدن قطع کردن.
فارسی به ایتالیایی

پاره کردن در فارسی به ایتالیایی

فارسی به آلمانی

پاره کردن در فارسی به آلمانی

واژه پیشنهادی

پاره کردن در واژه پیشنهادی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید