معنی پارسایی

پارسایی
معادل ابجد

پارسایی در معادل ابجد

پارسایی
  • 284
حل جدول

پارسایی در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

پارسایی در مترادف و متضاد زبان فارسی

  • پاکدامنی، پرهیزگاری، تقوا، خداترسی، زهد، عفت، ورع،
    (متضاد) بی‌تقوایی، ناپارسایی. توضیح بیشتر ...
لغت نامه دهخدا

پارسایی در لغت نامه دهخدا

  • پارسایی. (حامص) رجوع به پارسائی شود.

فرهنگ عمید

پارسایی در فرهنگ عمید

  • پرهیزکاری، پاک‌دامنی، زهد، تقوا: سعدیا در کوی عشق از پارسایی دم مزن / هر متاعی را خریداری‌ست در بازار خویش (سعدی۲: ۴۷۶)،. توضیح بیشتر ...
فارسی به انگلیسی

پارسایی در فارسی به انگلیسی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید