معنی پارالل

پارالل
معادل ابجد

پارالل در معادل ابجد

پارالل
  • 264
حل جدول

پارالل در حل جدول

فرهنگ معین

پارالل در فرهنگ معین

  • (لِ لْ) [فر. ] (اِ. ) دو چوب موازی که آن ها را به طور افقی و نزدیک به هم بر پایه های عمودی نصب کنند و روی آن حرکات ورزشی انجام دهند. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

پارالل در فرهنگ عمید

  • در ژیمناستیک، دو چوب موازی افقی و نزدیک به هم که روی پایه‌های عمودی نصب شده‌اند و ورزشکاران با آن حرکات ورزشی انجام می‌دهند،. توضیح بیشتر ...
فرهنگ فارسی هوشیار

پارالل در فرهنگ فارسی هوشیار

  • فرانسوی هم سویه همسوی (اسم) دو چوب موازی که آنها را بطور افقی و نزدیک بهم بر پایه های عمودی نصب کنند و روی آن حرکات ورزشی انجام دهند. توضیح بیشتر ...
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید