معنی پاراف

پاراف
معادل ابجد

پاراف در معادل ابجد

پاراف
  • 284
حل جدول

پاراف در حل جدول

فرهنگ معین

پاراف در فرهنگ معین

  • [فر. ] (اِ. ) امضای اختصاری، امضاء (در اصطلاح سیاسی و بانکی معمول است)، پیش امضا (فره). توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

پاراف در فرهنگ عمید

  • امضای مختصرشده،
فارسی به انگلیسی

پاراف در فارسی به انگلیسی

فارسی به عربی

پاراف در فارسی به عربی

فرهنگ فارسی هوشیار

پاراف در فرهنگ فارسی هوشیار

  • خطی که با امضاء کشیده شود
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید