معنی پادرازی

پادرازی
معادل ابجد

پادرازی در معادل ابجد

پادرازی
  • 225
حل جدول

پادرازی در حل جدول

  • نوعی شیرینی قزوینی
فرهنگ معین

پادرازی در فرهنگ معین

  • (حامص. ) دراز بودن پا، تجاوز از حد خود، (اِمر. ) نوعی نان شیرینی مشبک. [خوانش: (~. )]. توضیح بیشتر ...
لغت نامه دهخدا

پادرازی در لغت نامه دهخدا

  • پادرازی. [دِ] (اِ مرکب) قسمی نان شیرین مشبّک همچند کف پائی.

فارسی به انگلیسی

پادرازی در فارسی به انگلیسی

فرهنگ فارسی هوشیار

پادرازی در فرهنگ فارسی هوشیار

  • ‎ (اسم) دراز بودن پا. ‎، تجاوز از حد خود (قس. دست درازی)، (اسم) نوعی نان شیرینی مشبک معادل کف پایی. توضیح بیشتر ...
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید