معنی وین

وین
معادل ابجد

وین در معادل ابجد

وین
 • 66
حل جدول

وین در حل جدول

 • پایتخت کشور اتریش
فرهنگ معین

وین در فرهنگ معین

 • انگور سیاه، عیب، در فارسی به معنای: رنگ، لون. [خوانش: (وَ) [ع. ] (اِ. )]. توضیح بیشتر ...
لغت نامه دهخدا

وین در لغت نامه دهخدا

 • وین. (اِ) به معنی رنگ و لون باشد عموماً. (برهان) (جهانگیری). || انگور سیاه خصوصاً. (برهان). توضیح بیشتر ...
 • وین. (نف مرخم) مبدل بین، به معنی بیننده. رجوع به بین (نف مرخم) شود. توضیح بیشتر ...
 • وین. (حرف ربط + صفت / ضمیر) مخفف و این:
  چون این گره گشایم وین راز چون نمایم
  دردی و سخت دردی کاری و صعب کاری.
  حافظ. توضیح بیشتر ...
 • وین. [ی ِ] (اِخ) پایتخت کشور اتریش است که بر کنار دانوب واقع است و 2000000 تن سکنه دارد. این شهر یکی از مراکز هنر و دانش و تجارت و صنعت کشور است. دانشگاهها و کتابخانه ها و ساختمانهای عظیم و زیبای این شهر مشهور است. کلیسای بزرگ سن اتین دراین شهر است. در این شهر قراردادها و عهدنامه های فراوان به امضاء رسیده، از آن جمله است در سال 1738 م. قرارداد پایان جنگ جانشینی لهستان، عهدنامه ٔ واگرام (پیروزی ناپلئون اول بر شارل) در سال 1809، مخصوصاًکنگره ٔ 1814-1815 برای تجدید سازمان اروپا پس از شکست ناپلئون اول در این شهر تشکیل یافت و ارتش سرخ در13 آوریل 1945 پس از شکست آلمان وارد این شهر شد. توضیح بیشتر ...
فرهنگ فارسی هوشیار

وین در فرهنگ فارسی هوشیار

 • آک (عیب) پارسی تاری گشته وین اگر زندگانی بود دیر یاز برین وین خرم بمانم دراز (فردوسی واژه نامک وین تاک تاکستان نوشین) در تازی: انگور سیاه بنگرید به واژه های همانند در فرانسوی و انگلیسی انگلیسی رگه و این: چون این گره گشایمک وین راز چون نمایم ک دردی و سخت دردی کاری و صعب کاری خ (حافظ). توضیح بیشتر ...
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید
قافیه