معنی ویرانه

لغت نامه دهخدا

ویرانه

ویرانه. [ن َ / ن ِ] (ص، اِ) جای خراب. ویران. خراب. خرابه. غیرمسکون:
که این خان ویرانه آباد کرد
که چرخش نه بی بوم و بنیاد کرد.
(شاهنامه، ملحقات ص 13 بیت 258).
گنج تو را فقر تو ویرانه بس
شمع تو را ظل تو پروانه بس.
نظامی.
زهد غریب است به میخانه در
گنج عزیز است به ویرانه در.
نظامی.
غافلی ناگه به ویران گنج یافت
سوی هر ویرانه زآن پس می شتافت.
مولوی.
حافظا خلد برین خانه ٔ موروث من است
اندر این منزل ویرانه نشیمن چه کنم ؟
حافظ.
بلبل به باغ و جغد به ویرانه تاخته
هرکس بقدر همت خود خانه ساخته.
هلال جغتایی (از مجله ٔ یغما دوره ٔ 7 ص 378).
سیلاب گرفت گرد ویرانه ٔ عمر
وآغاز پُری نهاد پیمانه ٔ عمر.
؟
- ویرانه بوم، سرزمین ویران:
به کم مدت آن مرز ویرانه بوم
به فر وی آبادتر شد ز روم.
نظامی.
- ویرانه رنگ، خراب گونه:
که امشب در این کاخ ویرانه رنگ
به امّید مالی گرفتم درنگ.
نظامی.
- ویرانه شدن، خراب شدن:
مسکن شهری ز تو ویرانه شد
خرمن دهقان ز تو بی دانه شد.
نظامی.
- ویرانه گیتی، سرزمین و دنیای خراب:
زچین و ز سقلاب وز هند و روم
ز ویرانه گیتی و آباد بوم.
فردوسی.
- ویرانه نشین، خرابه نشین. ساکن ویرانه:
کلبه ٔ فقر هم اسباب تجمل دارد
بوریا مسند ویرانه نشین میباشد.
کلیم (از آنندراج).

ویرانه. [ن ِ] (اِخ) دهی است از دهستان دینور بخش صحنه ٔ شهرستان کرمانشاهان. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 5).

ویرانه. [ن ِ] (اِخ) دهی است جزء دهستان جمعآبرود بخش حومه ٔ شهرستان دماوند در 36 کیلومتری جنوب خاوری دماوند و 14 هزارگزی کیلان. راه فرعی دارد. سکنه ٔ آن 280 تن و آب آن از قنات و فاضلاب رودخانه ٔ سرخده و محصول آن غلات، بنشن، مختصر قیسی و شغل اهالی زراعت است. مزرعه ٔ خاک تپه جزو این ده است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 1).


نیم ویرانه

نیم ویرانه. [ن َ / ن ِ] (ص مرکب) که نه چندان معمور و آباد است نه متروک:
از آن پیش کآیین بتخانه بود
یکی گنبد نیم ویرانه بود.
نظامی.

فارسی به انگلیسی

ویرانه‌

Ruins, Wreckage

فرهنگ فارسی هوشیار

ویرانه

(اسم) جای خراب محل ویران مقابل آباد ظبادی: ((حافظا خ خلد برین خانه موروث من است اندرین منزل ویرانه نشیمن چکنم خ)) (حافظ)

فرهنگ معین

ویرانه

(نِ) (اِ.) خرابه.

حل جدول

ویرانه

جایگاه گنج

یباب


ویرانه های هوس

اثری از فریده نجفی


ویرانه و خرابه

بیغوله

مترادف و متضاد زبان فارسی

ویرانه

بایر، بیغوله، خرابه، طلل، مخروبه، ناآباد، ویران،
(متضاد) آباد، معمور

فرهنگ عمید

ویرانه

جای خراب و ویران،

فارسی به عربی

فارسی به ایتالیایی

ویرانه

rovine

macerie

معادل ابجد

ویرانه

272

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری