معنی ویرانه

ویرانه
معادل ابجد

ویرانه در معادل ابجد

ویرانه
 • 272
حل جدول

ویرانه در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

ویرانه در مترادف و متضاد زبان فارسی

 • بایر، بیغوله، خرابه، طلل، مخروبه، ناآباد، ویران،
  (متضاد) آباد، معمور. توضیح بیشتر ...
فرهنگ معین

ویرانه در فرهنگ معین

لغت نامه دهخدا

ویرانه در لغت نامه دهخدا

 • ویرانه. [ن َ / ن ِ] (ص، اِ) جای خراب. ویران. خراب. خرابه. غیرمسکون:
  که این خان ویرانه آباد کرد
  که چرخش نه بی بوم و بنیاد کرد.
  (شاهنامه، ملحقات ص 13 بیت 258).
  گنج تو را فقر تو ویرانه بس
  شمع تو را ظل تو پروانه بس.
  نظامی.
  زهد غریب است به میخانه در
  گنج عزیز است به ویرانه در.
  نظامی.
  غافلی ناگه به ویران گنج یافت
  سوی هر ویرانه زآن پس می شتافت.
  مولوی.
  حافظا خلد برین خانه ٔ موروث من است
  اندر این منزل ویرانه نشیمن چه کنم ؟
  حافظ. توضیح بیشتر ...
 • ویرانه. [ن ِ] (اِخ) دهی است جزء دهستان جمعآبرود بخش حومه ٔ شهرستان دماوند در 36 کیلومتری جنوب خاوری دماوند و 14 هزارگزی کیلان. راه فرعی دارد. سکنه ٔ آن 280 تن و آب آن از قنات و فاضلاب رودخانه ٔ سرخده و محصول آن غلات، بنشن، مختصر قیسی و شغل اهالی زراعت است. مزرعه ٔ خاک تپه جزو این ده است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 1). توضیح بیشتر ...
 • ویرانه. [ن ِ] (اِخ) دهی است از دهستان دینور بخش صحنه ٔ شهرستان کرمانشاهان. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 5). توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

ویرانه در فرهنگ عمید

 • جای خراب و ویران،
فارسی به انگلیسی

ویرانه در فارسی به انگلیسی

فارسی به عربی

ویرانه در فارسی به عربی

فرهنگ فارسی هوشیار

ویرانه در فرهنگ فارسی هوشیار

 • (اسم) جای خراب محل ویران مقابل آباد ظبادی: ((حافظا خ خلد برین خانه موروث من است اندرین منزل ویرانه نشیمن چکنم خ)) (حافظ). توضیح بیشتر ...
فارسی به ایتالیایی

ویرانه در فارسی به ایتالیایی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید