معنی وصایا

لغت نامه دهخدا

وصایا

وصایا. [وَ] (ع اِ) ج ِ وصیه. (از اقرب الموارد). ج ِ وصیت. (دهار) (آنندراج) (غیاث اللغات). اندرزها و پندها و وصیتها. (ناظم الاطباء): و او را [نوشیروان] خود تصنیفها و وصایاست. (ابن البلخی). || ج ِ وصایه. (ناظم الاطباء). رجوع به وصایه شود.


ارشد

ارشد. [اَ ش َ] (اِخ) ابن احمد برسوی. او راست: ارشاد الطالبین فی شرح وصایا المهتدین.


احمد

احمد. [اَم َ] (اِخ) ابن محمد کرابیسی هندی. او راست: کتاب شرح اقلیدس. کتاب حساب دور و وصایا، و این کتاب را حاجی خلیفه بار دیگر باسم کتاب الوصایا ذکر کرده است.


عطاس

عطاس. [ع َطْطا] (اِخ) احمدبن حسن عطاس. از بزرگان علویان در حضرموت. به سال 1257 هَ. ق. در شهر حریضه متولد شد واز کودکی نابینا بود. و به سال 1334 هَ. ق. درگذشت. او راست: وصایا، و اجازات و رساله ای در قبایل حضرموت. (از الاعلام زرکلی از تاریخ الشعراء الحضرمیین).


حساب دور و وصای...

حساب دورو وصایا. [ح ِ ب ِ دَ رُ وَ] (ترکیب اضافی، اِ مرکب) بخشی از علم حساب در نزد مسلمانان بوده که از جبر و مقابلت سرچشمه گرفته است، و آن برای وصیت نامه هائی که در اجرای آن مجریان به دور برخورد میکردند و حل آن متعسر بود بکار برده میشد. چلبی در کشف الظنون چهار کتاب در این موضوع به ابوحنیفه دینوری احمدبن داود (281 هَ. ق.) و احمدبن محمد کرابیسی و ابوکامل شجاع بن اسلم و حجاج بن یوسف بن مطر نسبت داده است.

فرهنگ معین

وصایا

(وَ) [ع.] (اِ.) جِ وصیت، پندها، اندرزها.

حل جدول

وصایا

پندها، اندرزها


جمع وصیت

وصایا


سفارش ها

وصایا

فرهنگ عمید

وصایا

وصیت

فرهنگ فارسی هوشیار

وصایا

(تک: وصیه) اندرز ها سفارش ها خواستگویه ها (اسم) جمع وصیت و وصایت


وصیت

(اسم) اندر نصیحت. ‎، سفارش کسی بیک یا چند تن مبنی بر احوال اعمال و دخل و تصرف در اموال وی پس از مرگ او جمع: وصایا، عبارت است از ((استنابه در تصرف بعد ازمرگ)) یعنی همانطور که وکیل از جانب موکل نیابت دارد که پاره ای تصرفات بنماید (اببته در زمان حیات مول) موصی له با وصی هم نیابت دارند که از جانب موصی پاره ای تصرفات بنمایند نهایت آنکه این نیابت برای بعد از مرگ است. ))

فرهنگ فارسی آزاد

وصایا

وَصایا، آنچه که حق بر بندگان فرض نموده، وصیّت ها، نصائح، پندها (مفرد: وَصِیَّت، ایضاً وَصایا جمعِ وِصایَه است)،


قطب شقاق

قُطبِ شَقاق، یا «مرکز نقض» بنصّ الواح مبارکه وصایا میرزا محمد علی می باشد،


بیت العدل ملی

بیت العدل ملّی، حضرت ولی امرالله درباره محفل روحانی ملّی می‌فرمایند (ترجمه، صفحه 98 نظامات بهائی): «... این مؤسسه که حضرت عبدالبهاء در الواح وصایا آن را بیت‌العدل خصوصی نامیده‌اند بمرور زمان تبدیل به بیت عدل ملیّ خواهد شد...»

معادل ابجد

وصایا

108

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری