معنی وسع

لغت نامه دهخدا

وسع

وسع. [وُ] (ع اِمص) توانگری. (مهذب الاسماء). فراخی و توانگری. (منتهی الارب) (اقرب الموارد). توانایی. (ترجمان علامه ٔ جرجانی ترتیب عادل بن علی) (مهذب الاسماء). دست رسی. || طاقت. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء):
رهی در پیش آمد بی نهایت
که بیش از وسع هر مرد و زن آمد.
عطار.
سعدی آن نیست که درخورد تو گوید سخنی
آنچه در وسع خود اندر دهن آمد گفتم.
سعدی.
به راه بادیه بودن به از نشستن باطل
اگر مرادنیابم به قدر وسع بکوشم.
سعدی.

وسع. [وِ] (ع اِمص) فراخی و توانگری. || دست رس. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). || طاقت. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (اقرب الموارد).

وسع. [وَ] (ع اِمص) فراخی و توانگری. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). || دست رس و طاقت. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (اقرب الموارد). || (مص) سِعَه. گنجیدن در چیزی. || طاقت وگنجایش داشتن. (منتهی الارب). || فراخی کردن. (منتهی الارب) (اقرب الموارد). || بی نیاز و غنی گردانیدن. (ناظم الاطباء) (اقرب الموارد).

فارسی به انگلیسی

فرهنگ فارسی هوشیار

وسع

‎ یارا توانایی، فراخی (اسم) فراخی، توانگری. -3 (اسم) طاقت توانایی: ((ومرد دانا هرچندکه دولت رامساعددشمن بیند از کوشش در مقاومت بقدر وسع خویش کم نکند. . . )) یا دروسع وامکان. در قدرت و توانایی: ((برهمن گفت: آتچه در وسع وامکان بود در جواب و سوال با ملک تقدیم داشتم. یاوسع طاقت. باندازه طاقت: اگر از این باب میسر تواند گشت و بوسع طاقت و قدرامکان درآن معنی رضاافتد صلح قرار دهیم.

فرهنگ عمید

وسع

طاقت، توانایی،
توانگری، استطاعت،

حل جدول

وسع

توانایی، استطاعت، قدرت مالی، توانایی مالی، فراخی، توانگری

توانایی مالی، فراخی، قدرت مالی، توانگری

توانایی، استطاعت، قدرت مالی


گشادگی و وسع

اتساع

عربی به فارسی

وسع

پهن کردن , وسیع کردن , منتشر کردن

فرهنگ فارسی آزاد

وسع

وُسع، طاقت، توانائی، قدرت،

وَسع، (وَسَعَ، یَوسَعُ) زیاد کردن و فراوان نمودن، وسعت دادن معیشت از طرف خداوند، (وَسِعَ، یَسَعُ و یَسِعُ، مصدرش سِعَه وسَعَه می باشد و به معانی وسیع بودن (مکان)، احاطه داشتن (علم و دانش) و شامل بودن است، (به وَساعَه نیز مراجعه شود)،

فرهنگ معین

وسع

(اِ.) قدرت، توانایی، (اِ مص.) فراخی، گشایش. [خوانش: (وُ) [ع.]]

مترادف و متضاد زبان فارسی

وسع

استطاعت، تمول، دارایی، نوانگری، تاب، توان، توانایی، طاقت، قوت، نا، اقتدار، قدرت، گنجایش

آیه های قرآن

انما الهکم الله الذی لا اله الا هو وسع کل شی‏ء علما

معبود شما تنها خداوندى است که جز او معبودى نیست؛ و علم او همه چیز را فرا گرفته است!»

معادل ابجد

وسع

136

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری