معنی وتیره

وتیره
معادل ابجد

وتیره در معادل ابجد

وتیره
  • 621
حل جدول

وتیره در حل جدول

  • طریقه، راه و روش
فرهنگ معین

وتیره در فرهنگ معین

  • طریقه، روش، دستور، نهاد،
فرهنگ عمید

وتیره در فرهنگ عمید

  • طریقه، راه و روش،
فرهنگ فارسی هوشیار

وتیره در فرهنگ فارسی هوشیار

  • وتیره در فارسی روش، گونه، سستکاری، آک، باز داشت، درنگ (اسم) طریقه راه روش وضع: ((چهار پنج روز بدین و تیره گذشت. )) توضیح و تیره از حیث لفظ و معنی مانند ((طریقه)) است (اقرب الموارد) ولی بعضی آنرا ((و تیره)) بر وزن ((زبیده)) (بضم اول) خوانند. توضیح بیشتر ...
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید