معنی وتو

وتو
معادل ابجد

وتو در معادل ابجد

وتو
  • 412
حل جدول

وتو در حل جدول

  • مخالفت
  • حق ناحق سازمان ملل
فرهنگ معین

وتو در فرهنگ معین

  • (وِ تُ) [فر. ] (اِ. ) مخالف، امتناع. ،حق ~ حقی که به دولتی داده شود مبنی بر رد پیشنهاد دول هم پیمان. توضیح بیشتر ...
لغت نامه دهخدا

وتو در لغت نامه دهخدا

  • وتو. [وِ ت ُ] (لاتینی، اِ) حق وتو حق خاصی است برای اعضاء دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد که به موجب آن می توانند مانع تصویب تصمیمات آن شورا گردند. (از فرهنگ مصطلحات حقوقی). توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

وتو در فرهنگ عمید

  • حقی که مقامی را مجاز می‌سازد تا قانون یا تصمیمی را که اکثریت یک گروه یا نهاد پذیرفته‌اند رد کند،. توضیح بیشتر ...
فارسی به انگلیسی

وتو در فارسی به انگلیسی

فرهنگ فارسی هوشیار

وتو در فرهنگ فارسی هوشیار

  • حق وتو حق خاصی است برای اعضاء دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد که بموجب آن میتوانند مانع تصویب تصمیمات آن شورا گردند، و بمعنی امتناع و مخالفت. توضیح بیشتر ...
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید
قافیه