معنی هگمتانه

حل جدول

هگمتانه

پایتخت دولت مادها

نام قدیم همدان


هگمتانه امروزی

همدان


نام سابق همدان

هگمتانه


پایتخت دولت مادها

هگمتانه


مرکز مادها

هگمتانه


نام قدیم همدان

هگمتانه

معادل ابجد

هگمتانه

521

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری