هگمتانه نام قدیم کدام شهر است

هگمتانه نام قدیم کدام شهر است
  • همدان

  • همدان

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری