معنی همه

همه
معادل ابجد

همه در معادل ابجد

همه
 • 50
حل جدول

همه در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

همه در مترادف و متضاد زبان فارسی

 • تمام، جمع، جمعاً، جملگی، جمله، جمهور، جمیع، عام، عامه، عموم، عموماً، کل، کلاً، مجموع، هر، همگان، همگی، یکسر. توضیح بیشتر ...
فرهنگ معین

همه در فرهنگ معین

 • (هَ مِ) [په.] (اِ.) تمام، جمیع.
لغت نامه دهخدا

همه در لغت نامه دهخدا

 • همه. [هََ م َ / م ِ] (ضمیر مبهم، ص، ق) برای احاطه ٔ افراد و شمول اجزا می آید و جمع کردن آن با یای وحدت غرابتی دارد، چنانکه سعدی گوید:
  همه تخت و ملکی پذیرد زوال.
  (از غیاث).
  یکی از موارد استعمال لفظ همه در معنی «هر» و شاهد منقول از سعدی از این مورد است. (یادداشت مؤلف). فرق لفظ «هر» و «همه » آن است که «هر» برای شمول افراد است من حیث المجموع و «همه » من حیث الافراد، لهذا خبر هر دو مفرد و جمع واقع میشود. (غیاث). در این مورد نیز باید گفت که صحیح آن است که: خبر «هر» مفرد و خبر و فعل برای «همه » جمع استعمال شود و «هر» به معنی یک یک از افراد است و «همه » معمولاً به معنی «کل » و «تمام » افراد با هم است. توضیح بیشتر ...
 • همه. [هَُ م ْ م َ] (اِخ) دهی است از بخش آخوره ٔ شهرستان فریدن. دارای 300 تن سکنه است. آب آن از چشمه و محصول عمده اش غله، حبوب، پشم و روغن و هنر دستی زنان بافتن قالی و جاجیم است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 10). توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

همه در فرهنگ عمید

 • تمام، جمله، جمیع: همه آمدند،
  همگی: آن‌ها همه آمدند،
  هر: همه طرف را گشتم. توضیح بیشتر ...
فارسی به انگلیسی

همه در فارسی به انگلیسی

 • All, Every, Common, Ensemble, Everybody, Everyone, Everything, Pan-, Round, Omni-, Over, Through, Throughout, Totality, Undivided, Whole. توضیح بیشتر ...
فارسی به ترکی

همه در فارسی به ترکی

فارسی به عربی

همه در فارسی به عربی

گویش مازندرانی

همه در گویش مازندرانی

فرهنگ فارسی هوشیار

همه در فرهنگ فارسی هوشیار

فارسی به ایتالیایی

همه در فارسی به ایتالیایی

فارسی به آلمانی

همه در فارسی به آلمانی

 • Alle, Allem, Allen, Aller, Alles, Alles [noun], Ganz, Ganze, Alle, Ganz, Ganze (n), Jede alle, Jede, Jeder, Jedes. توضیح بیشتر ...
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید