معنی هردمبیل

هردمبیل
معادل ابجد

هردمبیل در معادل ابجد

هردمبیل
  • 291
حل جدول

هردمبیل در حل جدول

  • کار بى نظم و بى ترتیب
مترادف و متضاد زبان فارسی

هردمبیل در مترادف و متضاد زبان فارسی

  • بی‌ترتیب، بی‌قاعده، بی‌نظم،

    (متضاد) مرتب
فرهنگ معین

هردمبیل در فرهنگ معین

  • (هَ دَ) (ص.) (عا.) بی نظم، بی قاعده، قاراشمیش، قر و قاطی.
فرهنگ عمید

هردمبیل در فرهنگ عمید

  • بی‌نظم‌و‌ترتیب، بی‌قاعده،
فارسی به انگلیسی

هردمبیل در فارسی به انگلیسی

  • Inconstant, Irresolute, Protean, Unbalanced, Wayward
فارسی به عربی

هردمبیل در فارسی به عربی

فرهنگ فارسی هوشیار

هردمبیل در فرهنگ فارسی هوشیار

  • از ترکی هردن بیر بی سامان پریشان در هم بر هم هر که (صفت) بی نظم بی قاعده: آمیخته بهرج ومرج. توضیح بیشتر ...
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید