معنی هردمبیل در فرهنگ لغات ها (دهخدا،معین و ... ) + سایر منابع اطلاعاتی

فرهنگ معین

(هَ دَ) (ص.) (عا.) بی نظم، بی قاعده، قاراشمیش، قر و قاطی.

فرهنگ عمید

بی‌نظم‌و‌ترتیب، بی‌قاعده،

حل جدول

کار بى نظم و بى ترتیب

مترادف و متضاد زبان فارسی

بی‌ترتیب، بی‌قاعده، بی‌نظم،
(متضاد) مرتب

فرهنگ فارسی هوشیار

از ترکی هردن بیر بی سامان پریشان در هم بر هم هر که (صفت) بی نظم بی قاعده: آمیخته بهرج ومرج

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری
تصاویر