معنی های

های
معادل ابجد

های در معادل ابجد

های
 • 16
حل جدول

های در حل جدول

فرهنگ معین

های در فرهنگ معین

 • کلمه تأسف یعنی وای، کلمه خطاب به معنی اَی، هیاهو. [خوانش: (اِ. )]. توضیح بیشتر ...
لغت نامه دهخدا

های در لغت نامه دهخدا

 • های. (اِ صوت) کلمه ٔ تأسف یعنی وای و آه و دریغا. (ناظم الاطباء). به معنی وای است و آن لفظی باشد که در وقت دردی و مصیبتی و المی و آزاری بر زبان رانند. (برهان). نشانه ٔضجرت از درد. مترادف آی و وای. || در تداول عامه، حرف ندا و خطاب، چون آی و ای:
  گفت موسی های خیره سر شدی
  خود مسلمان ناشده کافر شدی.
  مولوی.
  خوشا هایی ز حق وز بنده هویی
  میان بنده و حق های و هویی.
  عطار.
  - امثال:
  جواب های، هوی است. (امثال و حکم). توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

های در فرهنگ عمید

 • ‹آی، ای، هی› [عامیانه] برای مخاطب قرار دادن به کار می‌رود،
  ‹وای، آه› برای اظهار تٲسف گفته می‌شود،. توضیح بیشتر ...
فرهنگ فارسی هوشیار

های در فرهنگ فارسی هوشیار

 • کلمه تاسف یعنی وای و آه و دریغا
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید