معنی های در فرهنگ لغات ها (دهخدا،معین و ... ) + سایر منابع اطلاعاتی

لغت نامه دهخدا

های. (اِ صوت) کلمه ٔ تأسف یعنی وای و آه و دریغا. (ناظم الاطباء).به معنی وای است و آن لفظی باشد که در وقت دردی و مصیبتی و المی و آزاری بر زبان رانند. (برهان). نشانه ٔضجرت از درد. مترادف آی و وای. || در تداول عامه، حرف ندا و خطاب، چون آی و ای:
گفت موسی های خیره سر شدی
خود مسلمان ناشده کافر شدی.
مولوی.
خوشا هایی ز حق وز بنده هویی
میان بنده و حق های و هویی.
عطار.
- امثال:
جواب های، هوی است. (امثال و حکم).

فرهنگ معین

کلمه تأسف یعنی وای، کلمه خطاب به معنی اَی، هیاهو. [خوانش: (اِ.)]

فرهنگ عمید

‹آی، ای، هی› [عامیانه] برای مخاطب قرار دادن به کار می‌رود،
‹وای، آه› برای اظهار تٲسف گفته می‌شود،

حل جدول

جواب هوی

فرهنگ فارسی هوشیار

کلمه تاسف یعنی وای و آه و دریغا

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری
تصاویر