معنی هاویه

هاویه
معادل ابجد

هاویه در معادل ابجد

هاویه
  • 27
حل جدول

هاویه در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

هاویه در مترادف و متضاد زبان فارسی

  • جهنم، درک، دوزخ، سقر، دره، مغاک، ورطه
فرهنگ معین

هاویه در فرهنگ معین

  • (یِ) [ع. هاویه] (اِ.) جهنم.
فرهنگ عمید

هاویه در فرهنگ عمید

فارسی به انگلیسی

هاویه در فارسی به انگلیسی

فرهنگ فارسی هوشیار

هاویه در فرهنگ فارسی هوشیار

  • (اسم) طبقه هفتم ازطبقات دوزخ وآن پایینترین طبقه است، (اسم) دوزخ جهنم، (اسم) مغاک. ‎ -4 دره ژرف. توضیح بیشتر ...
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید