معنی نوید

نوید
معادل ابجد

نوید در معادل ابجد

نوید
 • 70
حل جدول

نوید در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

نوید در مترادف و متضاد زبان فارسی

فرهنگ معین

نوید در فرهنگ معین

 • خبر خوش، بشارت، وعده نیک. [خوانش: (نَ) (اِ.)]
لغت نامه دهخدا

نوید در لغت نامه دهخدا

 • نوید. [ن ُ] (اِ) خبر خوش. (رشیدی) (جهانگیری) (برهان قاطع) (غیاث اللغات) (انجمن آرا) (آنندراج). مژده. (اوبهی) (برهان قاطع). مژدگانی. هرچیز که سبب خوشحالی شود. (برهان قاطع). مژده دادن به هر چیزی که باشد. (فرهنگ خطی). خوش خبری. بشارت. هرچیز که خوشحالی آورد. (ناظم الاطباء):
  جوینده را نویدی خواهنده را امیدی
  درمانده را نجاتی درویش را نوائی.
  فرخی.
  توئی گفت از ایزد دلم را امید
  هم از بخت تو فرخی را نوید.
  اسدی.
  به گوش هوش من آمد ندای اهل بهشت
  نصیب نفس من آمد نوید ملک بقا. توضیح بیشتر ...
 • نوید. [ن َ] (اِخ) غلام علی بیگ اﷲآبادی (میرزا. ) متخلص به نوید. از پارسی گویان هند است و در عهد نواب امیرخان بهادر کوتوال اﷲآباد بود و چندی هم منصب قضا داشت. او راست:
  ما بندگی مغبچه بسیار کرده ایم
  شد مدتی که دختر رز بار کرده ایم.
  (از صبح گلشن ص 561) (فرهنگ سخنوران). توضیح بیشتر ...
 • نوید. [ن َ] (اِخ) محمد حسین اصفهانی (میرزا. ) از شاعران قرن یازدهم است، وی به هند رفت و در کشمیر توطن گزید و در همانجا به سال 1187 هَ. ق. درگذشت. او راست:
  ندارم خواب تا از یار پهلویم تهی مانده ست
  خوش آن شبها که آرام دل من می غنود اینجا
  چنان در کلبه ام پیچید بوی زلف مشکینش
  اگرآید کسی در روز داند شب که بود اینجا.
  (از تذکره ٔ روز روشن ص 856) (صبح گلشن ص 566) (از آتشکده ٔ آذر ص 435). و رجوع به نگارستان سخن ص 135 شود. توضیح بیشتر ...
 • نوید. [ن َ] (اِخ) نورالدین دهلوی متخلص به نوید یانویدی، از پارسی گویان قرن دوازدهم هندوستان و از مقربان عمدهالملک امیرخان بهادر است. در اواسط قرن دوازدهم درگذشته. او راست:
  اگر نیست با عاشقی خو مرا
  چرا می طپد دل به پهلو مرا
  از این غصه ام دل ز جا می رود
  که جا نیست در خاطر او مرا.
  (از صبح گلشن ص 567) (نتایج الافکار ص 728). توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

نوید در فرهنگ عمید

 • مژده، بشارت، خبر خوش، مژدگانی،
فارسی به انگلیسی

نوید در فارسی به انگلیسی

 • Annunciation, Promise, Proposition
فارسی به عربی

نوید در فارسی به عربی

نام های ایرانی

نوید در نام های ایرانی

 • پسرانه، مژده و بشارت، مژده، خبرخوش
فرهنگ فارسی هوشیار

نوید در فرهنگ فارسی هوشیار

 • خبرخوش، بشارت، مژدگانی
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید