معنی نوسنگی

نوسنگی
معادل ابجد

نوسنگی در معادل ابجد

نوسنگی
  • 196
حل جدول

نوسنگی در حل جدول

  • نوعی معماری در جنوب غرب آسیا
فرهنگ معین

نوسنگی در فرهنگ معین

  • (نُ. سَ) (اِمر. ) دوران پیش از تاریخ که انسان ابزارهای سنگی می ساخته. توضیح بیشتر ...
لغت نامه دهخدا

نوسنگی در لغت نامه دهخدا

  • نوسنگی. [ن َ / نُو س َ] (اِ مرکب) (اصطلاح زمین شناسی) اولین قسمت دوره ٔ دوم دوران چهارم زمین شناسی، به عبارت دیگر دوره ٔ هولوسن - که دوره ٔ دوم از دوران چهارم است - با عصر نوسنگی آغاز می شود. عصر نوسنگی پس از دوره ٔ حجر قدیم است. در دوره ٔ نوسنگی بشر توانسته است مصنوعات سنگی خود را تراش و صیقل بدهد و ابزارهای ظریف سنگی بسازد. این عصر به عصر پیدایش فلزات منتهی میشود. (فرهنگ فارسی معین). عصر حجر جدید. (لغات فرهنگستان). توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

نوسنگی در فرهنگ عمید

  • دوره‌ای پس از عصر حجر قدیم که انسان ابزارهای سنگی تراشیده و صیقلی به کار می‌برد، عصر حجر جدید،
    (زمین‌شناسی) قسمت اول دورۀ دوم دوران چهارم زمین‌شناسی، نئولی‌تیک،. توضیح بیشتر ...
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید