معنی نوآور

نوآور
معادل ابجد

نوآور در معادل ابجد

نوآور
  • 263
حل جدول

نوآور در حل جدول

  • مبتکر، پدیدآورنده چیز جدید
مترادف و متضاد زبان فارسی

نوآور در مترادف و متضاد زبان فارسی

  • مبتکر، مبدع، مخترع، متجدد، نوآفرین
لغت نامه دهخدا

نوآور در لغت نامه دهخدا

  • نوآور. [ن َ / نُو آ وَ] (نف مرکب) مبدع. مبتکر. نوآورنده.

فارسی به انگلیسی

نوآور در فارسی به انگلیسی

واژه پیشنهادی

نوآور در واژه پیشنهادی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید