معنی نماینده

نماینده
معادل ابجد

نماینده در معادل ابجد

نماینده
 • 160
حل جدول

نماینده در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

نماینده در مترادف و متضاد زبان فارسی

 • عامل، قایم‌مقام، کارگزار، مباشر، وکیل، شاخص، نمودار
فرهنگ معین

نماینده در فرهنگ معین

 • نشان دهنده، وکیل مردم در مجلس، کسی که از طرف کس دیگر برای مذاکره در امری یا انجام کاری معین شده باشد. [خوانش: (نُ یا نَ یَ دِ) (ص فا. )]. توضیح بیشتر ...
لغت نامه دهخدا

نماینده در لغت نامه دهخدا

 • نماینده. [ن ُ / ن ِ / ن َ ی َ دَ / دِ] (نف) آنکه می نماید و هویدا می کند. (ناظم الاطباء). نشان دهنده. (فرهنگ فارسی معین). ظاهرکننده. نمایان کننده. عرضه کننده. نمایش دهنده:
  پدید آمد این گنبد تیزرو
  شگفتی نماینده ٔ نوبه نو.
  فردوسی.
  آن ترجمان غیب و نماینده ٔ هنر
  آن کز گمان خلق مر او را بود خبر.
  مسعودسعد.
  || دلیل. رهنما. هادی:
  نیاسود در ره گو نیک خواه
  نماینده اولاد بودش به راه.
  فردوسی.
  چو ره یاوه گردد نماینده اوست
  چو در بسته گردد گشاینده اوست. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

نماینده در فرهنگ عمید

 • نشان‌دهنده،
  (اسم، صفت فاعلی) (سیاسی) کسی که از طرف کس دیگر برای مذاکره در امری یا انجام دادن کاری معین شده باشد، وکیل، نایب،
  علامت، نشانه،. توضیح بیشتر ...
فارسی به انگلیسی

نماینده در فارسی به انگلیسی

فارسی به ترکی

نماینده در فارسی به ترکی

فارسی به عربی

نماینده در فارسی به عربی

 • تمثیل، عامل، مبعوث، ممثل، مندوب، موشر، نائب، وکیل
فرهنگ فارسی هوشیار

نماینده در فرهنگ فارسی هوشیار

 • (اسم) نشان دهنده، وکیل مباشر (ازطرف کسی)، کارگزار، وکیل مجلس (شوری سنا)، نشانه علامت، نماینده هر عدد عبارتست از تعداد دفعاتی که آن عدد باید در خود ضرب شود چون (بتوان دو 5) 2- مبین تعداد دفعاتی است که باید 5 در خود ضرب شود نما، آژان (مامور) بانک در شهرهای دیگر. یا نماینده سیاسی. کسی از طرف دولت متبوع خود در کشور دیگر ماموریت سیاسی دارد و آن شامل سفیران وزیران مختار و کارگزاران است. توضیح بیشتر ...
فارسی به ایتالیایی

نماینده در فارسی به ایتالیایی

فارسی به آلمانی

نماینده در فارسی به آلمانی

 • Abgeordnete, Abgeordneter, Darstellend, Vertreter (m), Agent, Faktor [noun], Stellvertretung [noun]. توضیح بیشتر ...
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید