معنی نشدنی

نشدنی
معادل ابجد

نشدنی در معادل ابجد

نشدنی
  • 414
حل جدول

نشدنی در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

نشدنی در مترادف و متضاد زبان فارسی

  • غیرممکن، محال، ناشدنی،

    (متضاد) ممکن
لغت نامه دهخدا

نشدنی در لغت نامه دهخدا

  • نشدنی. [ن َ ش ُ دَ] (ص لیاقت) ناشدنی. محال. ممتنع. ناممکن. (یادداشت مؤلف). مقابل شدنی. رجوع به شدنی شود. توضیح بیشتر ...
فارسی به انگلیسی

نشدنی در فارسی به انگلیسی

فارسی به عربی

نشدنی در فارسی به عربی

فرهنگ فارسی هوشیار

نشدنی در فرهنگ فارسی هوشیار

واژه پیشنهادی

نشدنی در واژه پیشنهادی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید