معنی نجسی

نجسی
معادل ابجد

نجسی در معادل ابجد

نجسی
  • 123
حل جدول

نجسی در حل جدول

  • ناپاکی و پلیدی
مترادف و متضاد زبان فارسی

نجسی در مترادف و متضاد زبان فارسی

  • آلودگی، پلیدی، نجاست،

    (متضاد) پاکی
فرهنگ معین

نجسی در فرهنگ معین

  • مدفوع انسان، کنایه از: مشروبات الکلی. [خوانش: (نَ جِ) (ص نسب. ) (اِ. ) (عا. )]. توضیح بیشتر ...
لغت نامه دهخدا

نجسی در لغت نامه دهخدا

  • نجسی. [ن َ ج ِ] (حامص) ناپاکی. پلیدی. (ناظم الاطباء). ناپاک بودن. نجس بودن. || (اِ) فضله ٔ انسان و دیگر حیوانات غیر از ستور. (ناظم الاطباء). || کنایه از خمر و مشروبات الکلی، چون عرق و شراب و غیره. توضیح بیشتر ...
فرهنگ فارسی هوشیار

نجسی در فرهنگ فارسی هوشیار

  • در تازی نیامده ریمنکی چرکینی ریمناکی پلیدی
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید