معنی ناگشودنی

ناگشودنی
معادل ابجد

ناگشودنی در معادل ابجد

ناگشودنی
  • 441
حل جدول

ناگشودنی در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

ناگشودنی در مترادف و متضاد زبان فارسی

  • لاینحل، معمایی،

    (متضاد) گشودنی
لغت نامه دهخدا

ناگشودنی در لغت نامه دهخدا

  • ناگشودنی. [گ ُ دَ] (ص لیاقت) بازناکردنی. ناگشادنی. غیرقابل افتتاح. بازناشدنی. || غیرقابل ابراز و اظهار. ابراز ناکردنی. فاش ناکردنی. توضیح بیشتر ...
فرهنگ فارسی هوشیار

ناگشودنی در فرهنگ فارسی هوشیار

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید