معنی ناگا

حل جدول

ناگا

قوم مارپرست هندوستان

از اقوام مارپرست هندوستان

قوم مار پرست هندوستان


قوم مارپرست هندوستان

ناگا


قوم مار پرست

ناگا


قوم مارپرست هند

ناگا


از اقوام مارپرست هندوستان

ناگا


قوم مار پرست هندوستان

ناگا


قوم مار پرست هند

ناگا

لغت نامه دهخدا

فیلیپین

فیلیپین. (اِخ) مجموعه ای از 7100 جزیره است که در اقیانوس کبیر قرار گرفته و از آنها 2773 جزیره نامگذاری شده است. این مجموعه در جنوب شرقی آسیا قرار دارد و مجموعاً 115600 کیلومتر مربع وسعت و 16000303 تن سکنه دارد. در این جزایر اکنون جمهوری مجمعالجزایر فیلیپین حکومت میکند ومرکز آن مانیل است. شهرهای مهم آن عبارتند از: بانگود، بوتوان، لگاسپی، بالانگا، باسکو، باتانگاس، تاگبیلاران، مالای بالای، مالولوس، دائت، ناگا، کاپیز، کاویت، کوتاباتو، داوائو، ویگان، ایلیولو، ایلاگان، سنتاکروز، دانالان، سن فرناندو، تاکلوبان، کالاپان، ارووکوییتا، بونتک، باکولود، رومبلون، پورتو، کاتبالوگان، جولو، سرسوگون، سوریگائو، ایبا و زامبوآنگا. بزرگترین جزیره ٔ آن که پایتخت نیز در آن قرار دارد لوزون نامیده شده است و در شمال مجمعالجزایر فیلیپین است. بزرگترین جزیره ٔ جنوبی آن میندانائو خوانده شده است که شهرداوائو مرکز آن است. (از فرهنگ جغرافیایی وبستر).

معادل ابجد

ناگا

72

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری