معنی ناپخته

ناپخته
معادل ابجد

ناپخته در معادل ابجد

ناپخته
 • 1058
حل جدول

ناپخته در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

ناپخته در مترادف و متضاد زبان فارسی

 • خام، نامطبوخ، بی‌تجربه، ناشی، کال، نارس،
  (متضاد) پخته، رسیده. توضیح بیشتر ...
لغت نامه دهخدا

ناپخته در لغت نامه دهخدا

 • ناپخته. [پ ُ ت َ / ت ِ] (ن مف مرکب) نپخته. هنوز پخته ناشده. طبخ نشده. (ناظم الاطباء). در غذاها، گوشت و امثال آن. غیرمطبوخ. پخته نشده. خام. نی ّ. اسلغ. عَفِص. (بحرالجواهر):
  که ناپخته نیکوتر از نیم خام.
  امیرخسرو.
  || در میوه ها: نرسیده. کال. نارس. خام. نارسیده. فج ّ:
  گلشن آتش بزنید وز سر گلبن و شاخ
  نارسیده گل و ناپخته ثمر بگشائید.
  خاقانی.
  || بی تجربه. ناشی. ناآزموده. غیرمجرّب. نامجرّب. ناآزموده کار. ناواردبکار. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

ناپخته در فرهنگ عمید

 • نپخته، پخته‌نشده، خام،

  [مجاز] بی‌تجربه، ناآزموده،
فارسی به انگلیسی

ناپخته در فارسی به انگلیسی

فارسی به عربی

ناپخته در فارسی به عربی

فرهنگ فارسی هوشیار

ناپخته در فرهنگ فارسی هوشیار

 • (صفت) آنچه که پخته نشده طبخ نشده، نرسیده کال (میوه)، بی تجربه ناآزموده مقابل پخته. توضیح بیشتر ...
فارسی به ایتالیایی

ناپخته در فارسی به ایتالیایی

واژه پیشنهادی

ناپخته در واژه پیشنهادی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید