معنی ناوگروه

فرهنگ عمید

ناوگروه

دو یا سه دسته کشتی از نیروی دریایی،


ناوتیپ

دسته‌ای از کشتی‌های جنگی نیروی دریایی شامل دو یا سه ناوگروه،


اسکادران

در نیروی هوایی، واحدی شامل سه تا شش فروند هواپیما،
واحدی در نیروی دریایی، ناوگروه،

حل جدول

ناوگروه

اسکادران

فرهنگ فارسی هوشیار

ناوگروه

(اسم) دویاسه دسته کشتی تیپ دریایی.


ناوتیپ

(اسم) مجموعه کشتیهای جنگی که دارای دویا سه ناوگروه است.

لغت نامه دهخدا

اسکادریل

اسکادریل. [اِ] (فرانسوی، اِ) اسکادر کوچک، مرکب از جهازات سبک. ناوگروه. (فرهنگستان). || دسته ای از هواپیما.


ناوتیپ

ناوتیپ. (اِ مرکب) مجموعه ٔ کشتی های جنگی که دارای دو یا سه ناوگروه است و نظیر لشکر در ارتش. (لغات فرهنگستان).

معادل ابجد

ناوگروه

288

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری