معنی ناوگان

لغت نامه دهخدا

ناوگان

ناوگان. (اِ مرکب) مجموع کشتی های جنگی یک دولت را ناوگان گویند. (لغت فرهنگستان).

فارسی به انگلیسی

ناوگان‌

Fleet, Marine, Navy

فرهنگ فارسی هوشیار

ناوگان

مجموع کشتیهای جنگی یک دولت

فرهنگ معین

ناوگان

(اِ.) کشتی های جنگی، مجموعه ای از ناوها.

فرهنگ عمید

ناوگان

کشتی‌های جنگی،

حل جدول

ناوگان

کشتی های جنگی


کشتی های جنگی

ناوگان

فارسی به عربی

ناوگان

اسطول، بحریه


ناوگان کوچک

اسطول صغیر

فارسی به آلمانی

ناوگان

Flotte (f), Marine (f), Versendung (f)

انگلیسی به فارسی

armada

ناوگان


navy

ناوگان


shipping

ناوگان

فنلاندی به فارسی

laivasto

ناوگان , عبور سریع , زود گذر , بادپا , بسرعت گذشتن , تندرفتن, ناوگان کوچک, نیروی دریایی , بحریه , ناوگان , کشتی جنگی.

معادل ابجد

ناوگان

128

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری