معنی ناوگان

ناوگان
معادل ابجد

ناوگان در معادل ابجد

ناوگان
  • 128
حل جدول

ناوگان در حل جدول

فرهنگ معین

ناوگان در فرهنگ معین

  • (اِ.) کشتی های جنگی، مجموعه ای از ناوها.
لغت نامه دهخدا

ناوگان در لغت نامه دهخدا

  • ناوگان. (اِ مرکب) مجموع کشتی های جنگی یک دولت را ناوگان گویند. (لغت فرهنگستان). توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

ناوگان در فرهنگ عمید

فارسی به انگلیسی

ناوگان در فارسی به انگلیسی

فارسی به عربی

ناوگان در فارسی به عربی

فرهنگ فارسی هوشیار

ناوگان در فرهنگ فارسی هوشیار

  • مجموع کشتیهای جنگی یک دولت
فارسی به آلمانی

ناوگان در فارسی به آلمانی

  • Flotte (f), Marine (f), Versendung (f)
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید