معنی ناوگان در فرهنگ لغات ها (دهخدا،معین و ... ) + سایر منابع اطلاعاتی

لغت نامه دهخدا

ناوگان. (اِ مرکب) مجموع کشتی های جنگی یک دولت را ناوگان گویند. (لغت فرهنگستان).

فرهنگ معین

(اِ.) کشتی های جنگی، مجموعه ای از ناوها.

فرهنگ عمید

کشتی‌های جنگی،

حل جدول

کشتی های جنگی

فرهنگ فارسی هوشیار

مجموع کشتیهای جنگی یک دولت

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری
تصاویر